La Universitat de Lleida és una bona universitat dins el sistema universitari català i espanyol. Des de la seva refundació l’any 1991, ha crescut en espais i ha estat reconeguda per la seva qualitat i bona oferta docent, així com per la seva recerca. Hem incrementat el nombre d’estudiants i estem assolint posicions destacades en els rànquings.

Això s’ha aconseguit amb l’esforç de tothom i sota la direcció dels diferents equips rectorals, la qual cosa no vol dir que ho tinguem tot fet.

Vivim temps d’incertesa pels ràpids canvis que afecten la societat actual, amb desigualtats socials creixents i forts corrents migratoris; canvis en els sistemes de valors que han erigit la competitivitat com a paradigma de qualitat, canvis en el mercat de treball i en la valoració dels nostres titulats. I això, sense oblidar les importants retallades dels governs en inversions en serveis, incloent aquells que afecten l’educació, i tenint present les noves tecnologies digitals que estan modificant profundament la manera de relacionar-nos i de fer docència i recerca.

Front a aquests reptes, la societat està evolucionant, tot apostant pel coneixement com a motor per millorar les condicions de vida i construir una economia sostenible, al mateix temps que se sustenta en principis com la defensa de la igualtat entre dones i homes, la cohesió social, la tolerància zero a qualsevol tipus de discriminació i el respecte pel medi ambient.

Jaume Puy Llorens

Jaume Puy Llorens

La Universitat ha canviat, com ho ha fet la societat. A una universitat fundada, en els seus orígens, per satisfer la docència, i que amb el temps ha fet un esforç ingent per a excel·lir en recerca, se li demana avui també transferència, innovació i lideratge social. Aquesta demanda però, no ha estat acompanyada, fins ara, dels necessaris canvis en les estructures, eines i recursos que es precisen i, en part, d’això en som també responsables.

Cal ara afrontar aquesta situació amb noves planificacions. Amb aquesta finalitat us presentarem una primera proposta de programa de la candidatura. Un programa amb un caràcter obert i que s’ha elaborat partint de reconèixer que el més valuós de la UdL són les persones. Cal valorar la feina ben feta i escoltar cada col·lectiu per saber les mancances que detecta i les millores que proposa. Per això us convidem a fer-nos arribar els vostres suggeriments per transformar la proposta en el programa de la UdL per als propers anys. Volem acostar el rectorat a les necessitats de tothom, estudiantat, professorat i personal d’administració i serveis, i demanar-vos que feu el mateix amb l’acció dels vostres col·lectius. Sentir el recolzament del rectorat en la resolució dels reptes que totes i tots tenim plantejats ens ha de donar la força i la unitat que necessitem per transformar-los en oportunitats, de manera que la UdL doni un pas endavant en qualitat i consideració social.

Candidat a rector de la Universitat de Lleida

Eleccions dia 7 de maig de 2019